Työnohjaus & valmennus Rohkaisu

Mitä työnohjaus ja valmennus ovat?

Työelämä tuo eteemme tilanteita, joissa kaiken kiireen keskellä on vaikea päästä eteenpäin omin voimin. Tlanteet saattavat liittyä oman työnkuvan muutokseen, organisaatiomuutokseen, työn vaativuuteen, työn rajaamisen vaikeuteen, eri työroolien yhdistämiseen, työnilon katoamiseen, työyhteisön ihmissuhdeongelmiin yms. Autan teitä matkallanne kohti tavoitteita. Toisia kuunnellen, erilaisia näkökulmia pohtien, innostuen ja yhdessä oppien on mahdollista kehittää työyhteisöstä sellainen paikka, jossa jokainen työntekijä voi olla paras versio itsestään. 

Tällaisia ajatuksia asiakkailtani on tullut työskentelyn päätteeksi: " Hyvää, avointa keskustelua. "Vertaistuki tärkeää. Helpottaa huomata, että työkaverit painii samojen asioiden kanssa. Kun niitä yhdessä mietitään, löytyy uusia keinoja tai toimintatapoja." "Erityisesti pidin menetelmistä käsitellä asioita, saada työkaluja omaan jaksamiseen/yhdessä jaksamiseen." "Syntyi avoin ilmapiiri keskusteluille, joilla struktuuri."

Työnohjaus on oman työn tutkimista, kehittämistä ja arvioimista koulutetun työnohjaajan kanssa. Se on työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus luo mahdollisuuden löytää uutta ja luopua vanhasta suhteessa omiin ajatuksiin ja toimintatapoihin. Työnohjaus kestää tavallisesti vuodesta kahteen. Prosessin pituus on aina sovittavissa. 

Kun omassa työssä ja toiminnassa on tarve muutokselle, ja tavoite on selkeä, valitaan usein tavoitteellisempi ja lyhytkestoisempi valmennusprosessi. Valmennuksen tarkoituksena on oman työn tai työyhteisön kehittäminen. Tavoitteeseen päästään ajattelun muuttamisen avulla. Tiimivalmennuksessa tavoitteena on tehdä tiimistä vieläkin toimivampi. Valmennus ja coachaus ovat tavallisesti napakampia prosesseja työnohjaukseen verrattuna. 

Omien motiivien tunnistaminen lisää itsetuntemusta ja auttaa tiedostamaan yksilölliset tarpeet elämässä. Reissin motivaatioprofiilin avulla pääset tutkimaan mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, ja miten se näkyy työelämässä ja vapaa-aikana. RMP-valmennuksessa opit ymmärtämään itseäsi ja muita ihmisiä.

Voimavaroja etsien - valmentavalla otteella - ratkaisukeskeisesti

Työnohjaus ja valmennus

Työnohjaus ja valmennus on tarkoitettu esihenkilöille, avainhenkilöille, työyhteisöille ja ryhmille, tiimeille ja yksilöille. Palvelu voidaan toteuttaa myös etänä kautta. Työyhteisökoulutus sopii hyvin toteutettavaksi kertaluontoisesti esim. tyhy-päivänä. Suunnittelen kanssanne teidän tarpeisiinne sopivan palvelukokonaisuuden.

Yksilötyönohjaus ja 

-valmennus

Tapaan Sinut 45 min. tai 60 min. ajan noin kerran kuukaudessa. Kertojen määrä sovitaan yksilöllisesti.  Työtavat sovitaan yhdessä. Mahdollisuus myös luonnossa toteutettavalle työskentelylle.

Ryhmätyönohjaus, tiimi- ja työyhteisövalmennus

Tapaaminen ryhmäsi kanssa kestää kerrallaan 1,5h-2h. Tapaamisväli ja kertojen määrä sovitaan tarpeen mukaan.

Työyhteisökoulutus

Koulutan esim. tyhy-päivän yhteydessä parin tunnin ajan työhyvinvoinnin teemoista ja yhteisöllisyyden kehittämisestä.

Sovittelu

Autan työyhteisöä selviämään ristiriitatilanteista sovittelun ja restoratiivisen ajattelun avulla.

RMP-motivaatiovalmennus ja nepsy-valmennus

RMP-motivaatiovalmennus


Mikä sinua motivoi? Psykologian ja psykiatrian professori Steven Reiss tutkimusryhmineen teki 1995-1998 laajoja empiirisiä ja kansainvälisiä tutkimuksia yli 8000 ihmisen kanssa siitä, mikä ihmisiä motivoi. Tuloksena oli 16:n elämän perustarpeen teoria. Vaikka kaikkia motivoivat nämä perustarpeet, niiden intensiteetti on yksilöllistä. Reiss Motivaatioprofiili eli RMP on standardoitu ja kattava arviointi psykologisista perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, motiiveista ja elämän tavoitteista. Se on ainoa tieteellisesti kehitetty testi-instrumentti, joka näyttää ihmisen koko motivaatiorakenteen. Teet testin sähköisesti, jonka jälkeen tapaamme purkukeskustelun (n. 1,5h) merkeissä. Saat itsellesi testitulokset ja materiaalia. Hinta: 250 euroa / hlö. Työnohjausprosessin yhteydessä hinta on 100 euroa / hlö. 

RMP-motivaativalmennusta käytetään esim.:

Omien perustarpeiden tunnistamiseen, ammatinvalintaan, urasuunnitteluun, henkilökohtaisen motivaation ja hyvinvoinnin parantamiseen, rekrytointiin, työyhteisötaitojen parantamiseen, työn- ja tehtävien jakoon, sitouttamiseen, motivoivien tavoitteiden asettamiseen, stressinhallintaan ja muutosten johtamiseen. 

Pari- ja tiimiprofiileja käytetään esim.: toisten perustarpeiden ja vahvuuksien tunnistamiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, ongelmatilanteiden ja konfliktien selvittelyyn, keskinäisen luottamuksen rakentamiseen, omien "sokeiden pisteiden" tunnistamineseen, luottamuksen syntymiseen, uuden tiimin rakentamiseen, roolitukseen ja tehtävänjakoon.

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus

Nepsy-valmennuksesta on sinulle tai lapsellesi hyötyä, kun neuropsykiatriset ominaisuudet tuovat arkeen haasteita. Nepsy-valmennus tuo tueksenne toiminnanohjausta, vahvuuksien hyödyntämistä ja tavoitteita kohti kulkemista.

 

Saijan Rohkaisu

Kuuntelen ja kysyn

Ohjattu pohdinta mahdollistaa oivalluksia ja ajatusten selkiytymistä . Olen läsnä ja kiinnostunut juuri sinun asiastasi. Autan näkökulmien rikastamisessa ja uusien näköalojen löytymisessä. Haastan sinua tarpeen mukaan omien ajatustesi kanssa. Olen vierelläsi vaikeittenkin asioiden äärellä.

Autan sinua rakentamaan uutta

Kun kokemuksia ja tunteita on tulkittu ja jäsennetty, on aika pohtia tulevaa. Miten tästä eteenpäin? Mitkä keinot auttavat? Mikä on seuraava askelmerkki? On kysymyksessä esihenkilö, työntekijä tai työyhteisö, autan löytämään ratkaisuvaihtoehtoja ja tekemään suunnitelmia.